KM 11 Jalan Gombak, 53100 Kuala Lumpur.Tel:03-61861701; Faks:03-61871509; Email: bea7616@moe.gov.my

  

MENU UTAMA

Laman Utama
Sekolah Bestari
Informasi
ICT
Pautan
Takwim
 


WEB MASTER

Pengurusan ICT

VISI & MISI UNIT ICT SMK SUNGAI PUSU

 VISI

 Memastikan Pengetahuan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Dapat Meningkatkan Potensi Pelajar Agar Mereka Dapat Menyumbang Ke Arah Pembangunan Negara.

 MISI

Memastikan Warga Sekolah Berupaya Menggunakan Dan Mengaplikasikan ICT Dalam Menjalankan Fungsi Tugas Masing-Masing.

 

MOTO

 “Teknologi ICT Melahirkan Generasi Berkualiti Peneraju Masa Hadapan”

 

OBJEKTIF UNIT ICT SMK SUNGAI PUSU

1.0 ·         1.Meningkatkan pembangunan dan penggunaan infrastruktur ICT di sekolah.

·         2.Mengaplikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran.

·         3.Meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran di sekolah melalui penggunaan ICT / FROG VLE.

·        4. Mewujudkan suasana pembelajaran berorientasikan ICT di sekolah melalui program-program ICT.

·         5.Memantapkan pentadbiran dan pengurusan yang cekap,sistematik dan berkesan di sekolah melalui perisian dan aplikasi ICT

 

PIAGAM PELANGGAN UNIT ICT SMK SUNGAI PUSU

Unit ICT Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Pusu, dengan penuh tekad dan iltizam berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha untuk :

  • Melahirkan guru dan pelajar yang mahir teknologi ICT dan apps online.
  • Memberi khidmat bantu kepada pentadbir dan guru-guru dalam penggunaan peralatan dan perkakasan ICT.
  • Melapor dengan segera sebarang kerosakan peralatan ICT kepada pihak yang bertanggungjawab.
  • Memberi latihan dan bimbingan penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran kepada semua guru, staf sokongan dan para pelajar.
  • Memastikan makmal komputer berada dalam keadaan baik dan kondusif sesuai dengan pusat teknologi maklumat dan komunikasi.
  • Menwujudkan Laman Web Sekolah dan kemaskini secara berkala bagi membudayakan teknologi internet di kalangan seluruh warga sekolah.
  • Menjalankan penyelenggaraan pencegahan peralatan ICT setiap minggu agar peralatan dapat berfungsi dengan baik
  • Memastikan capaian internet berjalan lancar.

 

( JAWATANKUASA ICT,SEKOLAH BESTARI, FROG VLE DAN WEB MASTER )

 

Pengerusi

:

Ustaz Mohd Amin bin Abd Rahman

Pengetua 

Naib Pengerusi

:

Puan zaharah binti Saad

Pen. Kanan Pentadbiran / Kurikulum

Cik Nor Azlinawati binti Noordin

Pen. Kanan Hal Ehwal Murid

Puan Hamidah binti Buang

Pen. Kanan Kokurikulum

Puan Nor Aizan binti Mohamad

Pen. Kanan Petang

 

Penyelaras IT

 

 

:

Fairos binti Othman

Guru Penyelaras Bestari

Penyelaras Frog VLE

 

 

  

:

En Mohd Khairul Nizam bin Isnin

Admin VLE 1

Puan Zuraida binti Adam

Guru Data / Admin VLE 2

 

AJK Frog VLE

:

Semua GKMP

Puan Suazlinda binti Juhari

Setiausaha Kurikulum

Puan Asmiza binti Abdullah

Setiausaha HEM

Puan Nurul Ilani binti Ilham

Setiausaha Kokurikulum

Puan Azlina binti Ishak

Setiausaha Majalah

Puan Rozila binti Abdullah

Setiausaha PSS

 

Web Master

:

Puan Fairos binti Othman

 

 

 

Penyelaras Briged Bestari

:

Puan Fairos binti Othman                                                 

 

Penyelaras Video Korporat

:

Puan Norani bt Wahid

  

Dokumentasi

:

Setiausaha Kurikulum

Setiausaha HEM

Setiausaha Pembangunan Fizikal

Setiausaha Kokurikulum

Penyelia Asrama

Ketua Guru Majalah

 

 

 

 

 

Submenu

 

Etika Penggunaan Internet

Keselamatan ICT Sekolah

Peraturan Makmal Komputer

Faedah Penggunaan Laman Web dalam PnP

Panduan Pusat Akses

Pengurusan Laman Web / Portal Sektor Awam

Bahan Muat Turun

 

Kemas kini : 28/08/2018