KM 11 Jalan Gombak, 53100 Kuala Lumpur.Tel:03-61861701; Faks:03-61871509; Email: bea7616@moe.gov.my

  

MENU UTAMA

Laman Utama
Sekolah Bestari
Informasi
ICT
Pautan
Takwim
 


   

Pengurusan ICT

KESELAMATAN ICT SEKOLAH

 

KESELAMATAN ICT SEKOLAH

 

Keselamatan ICT meliputi empat aspek yang penting, iaitu tanggungjawab, keselamatan fizikal, keselamatan sistem dan keselamatan data.

 

Peranan dan tanggungjawab merujuk kepada peranan kakitangan kerajaan sebagai pegawai maklumat kerajaan.

 

Keselamatan fizikal merujuk kepada kesediaan infrastruktur dan peralatan untuk menjaga keselamatan pengguna, mencegah kehilangan atau kerosakan alat seperti gril, kawalan kunci, kestabilan elektrik, alat pemadam api.

 

Keselamatan sistem merujuk kepada tindakan untuk melindungi sistem dan perisian aplikasi yang dipasang dalam komputer daripada kerosakan dan pencerohohan. Antara tindakan yang berkaitan dengan keselamatan sistem adalah pemasangan perisian antivirus, mewujudkan kata laluan untuk menghadkan akses kepada internet oleh pengguna.

 

Keselamatan data merujuk kepada kaedah penyimpanan, penyebaran data dan kawalan akses maklumat, misalnya hanya pengetua dan guru kelas yang boleh akses data pelajar dalam pelayan, dokumen sulit yang disimpan dalam disket hanya boleh diakses dengan kata laluan.

 

Pencegahan dan Pendidikan merupakan dua aspek yang penting dalam kawalan keselamatan. Oleh sebeb itu, pewujudan peraturan penggunaan peralatan ICT dan pengenalan etika penggunaan internet dari peringkat awal adalah penting.

 

 

TANGGUNGJAWAB

 

Dengan pengenalan ICT di sekolah, sekolah perlu sedar tentang peranan dan tanggungjawab kakitangan Kerajaan dalam mengawasi keselamatan data Kerajaan. Kesedaran akan menjadi semakin penting dengan pengenalan perisian aplikasi Kerajaan Elektronik di sekolah pada masa hadapan.

 

Berikut adalah beberapa perkara utama yang perlu dinaklumkan oleh pihak sekolah, khasnya pengurus dan pentadbir sekolah.

 

  1. KPM adalah pemilik maklumat ( termasuk aplikasi ) yang terdapat di dalam sistem pengkomputeran sekolah. Kementerian berhak melihat segala maklumat yang disimpan dalam sistem komputernya pada bila-bila masa.
  2. Setiap individu dalam KPM adalah Pengawal Maklumat dan tertakluk kepada Akta Rahsia Rasmi untuk mengawal keselamatan data yang dihasilkan atau digunakan untuk mengawasi, integrasi sistem dan maklumat KPM.
  3. Pembekal perkhidmatan maklumat adalah pengawal kepada data KPM, selagi maklumat itu masih di bawah kawalan mereka. Dengan kata lain, pemilik maklumat dan bidang lain dalam KPM adalah diklafikasikan sebagai Pengawal Maklumat dan mempunyai tanggungjawab yang sama seperti kakitangan Kerajaan semasa maklumat itu berada di dalam jagaannya.
  4. Setiap pengguna mestilah diberikan satu identity yang unik sebelum dibenarkan mengakses kepada maklumat pendidikan. Pengguna adalah bertanggungjawab secara peribadi terhadap setiap aktiviti yang menggunakan identitinya.

 

 

KESELAMATAN FIZIKAL

 

Keselamatan fizikal boleh dikaji dari lima aspek seperti berikut:

 

a)     Keselamatan Infrastruktur

b)     Keselamatan Fizikal secara umum

c)     Keselamatan Fizikal tambahan di Bilik Pelayan ( Server Room )

d)     Keselamatan Fizikal tambahan di Makmal Komputer

e)     Penggunaan Peralatan Infrastruktur ICT

 

Cadangan tindakan bagi setiap aspek adalah seperti berikut.

 

1. Keselamatan Infrastruktur

2. Keselamatan Fizikal Secara Umum

3. Keselamatan Fizikal tambahan di Bilik Pelayan ( Server Room )

4. Keselamatan Fizikal tambahan di Makmal Komputer

5. Penggunaan Peralatan Infrastruktur ICT

 

Kemas kini :10/10/2017